سيستم مديريت تله هاي بخار
Steam Trap Management system

سيستم مديريت تله هاي بخار (Steam Trap Management System) مجموعه اي نرم افزاري است كه به مهندسين انرژي و تيم نگهداري تله هاي بخار در سايتها كمك مينمايد تا به بهترين وجه مديريت موثر را روي تله هاي بخار انجام دهند.

با استفاده از اين نرم افزار و همچنين سخت افزارهاي ديگر(دستگاه هاي اولتراسونيك تست تله بخار، Spiratec ، ترمومترهاي مخصوص تست تله ها، كامپيوترهاي پرتابل قابل حمل در سايت و...) ميتوان به بانك اطلاعاتي كاملي در مورد كليه تله هاي بخار نصب شده دست پيدا نمود تا بتوان پتانسيل هاي مربوط به صرفه جويي در مصرف انرژي و جلوگيري از اتلافات و هزينه را بررسي نمود . اين نرم افزار با استفاده از گزارش ها و نمودارهاي توليدي خصوصا در مورد تله هاي بخار معيوب سيستم به بررسي ميزان اتلاف انرژي ميپردازد .

نقش مهم تله هاي بخار در سيستمهاي بخار كاملا مشخص مي باشد . با نظري گذرا به انواع تجهيزات نصب شده در خطوط بخار، ديده مي شود كه تله هاي بخار از نظر تعداد نيز حجم قابل توجهي از سيستم را تشكيل مي دهند و از تنوع زيادي از نظر عملكرد (مكانيكي- ترموستاتيكي- ترموديناميكي و...) ويا شرايط كاري (حرارت،فشارو...) برخوردار ميباشند . در زمينه نوع عملكرد و انتخاب تله ايده آل بسيار گفته شده و البته هنوز مجال جهت عرضه مطالب بسياري موجود است.

نرم افزار مذكور تحت محيط Windows عمل نموده و پاره اي از امكانات اين نرم افزار به شرح زير است:
1- جمع آوري اطلاعات كلي مربوط به سايت: در اين قسمت ميتوان جزئيات كامل و توضيحات راجع به پروژه هاي مختلف را مشخص نمود.

2- اطلاعات مربوط به تله هاي بخار: با استفاده از اين قسمت ميتوان نسبت به ايجاد داده هاي اوليه تله هاي بخار (Data Base) اقدام نمود .

3- ايجاد برنامه تعميرات و نگهداري: پس از جمع آوري اطلاعات و مشخص نمودن كليه تله ها، ميتوان برنامه تعميرات و نگهداري كاملي را براي هر تله ايجاد نمود كه در برگيرنده اطلاعاتي نظير آخرين وضعيت كاري، لزوم تعويض قطعات يدكي در تاريخ مشخص، احتياج به تعويض كلي تله بخار و... ميباشد.

4- اخذ گزارش: نرم افزار STMS به كاربر اجازه ميدهد تا بتواند هر نوع گزارش مرتبط با بررسي وضعيت تله هاي بخار را بدست آورد .

5- تعريف جداول و ليست هاي پايه: با استفاده از اين قسمت، ميتوان مشخصات پايه جهت انواع تله هاي بخار مربوط به شركتهاي ديگر را تعريف نمود.

6- تهيه پيشنهاد مالي: در اين قسمت، با مشخص شدن تله هايي كه احتياج به تعويض دارند و وارد كردن قيمتهاي واحد بصورت دستي براي هرتله ، ميتوان كل هزينه لازم جهت تعويض تله هاي بخار مورد نظر را بدست آورد.