آرمان تامین بهسو

آرمان تامین بهسو از سه بخش فنی-مهندسی، آموزش و بازرگانی تشکیل شده است. مجموعه بهسو با پشتوانه دانش فنی و مهندسی پرسنل مجرب و متعهد خود و همچنین با اخذ نمایندگی رسمی از شرکت VALSTEAM ADCA Eng.s.a پرتغال توانسته است در عرصه های مختلفی همچون آموزش نیروهای متخصص، تامین تجهیزات، مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های بخار و کندانس، گام های موثری را در راستای پیشرفت و توسعه کشور عزیزمان ایران بردارد.

واحد بازرگانی و فروش آرمان تامین بهسو، نماینده رسمی VALSTEAM ADCA Eng.s.a پرتغال، تامین و تجهیز سیستم های بخار، هوای فشرده، آب و ... را بر عهده دارد.

واحد فنی و مهندسی بهسو، مجری خدمات فنی مهندسی،مشاوره طراحی و مدیریت انرژی در سیستمهای بخار و کندانس.

واحد آموزش این شرکت مجری انحصاری خدمات آموزشی فرهنگی در زمینه سیستمهای بخار و کندانس